Quầy bar/Quầy lễ tân/Bàn đảo

2.100.0003.800.000

Rõ ràng