Bàn trang điểm khung gỗ

2.150.0003.950.000

Rõ ràng